Velkommen til alle førsteklassinger

Våre sjåfører bringer barnet ditt trygt til og fra skolen eller nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. Sikkerhet og trygghet står i sentrum når vi planlegger turene.

Vi vil at du skal være trygg på at:

  • hver tur blir en trygg, trivelig og sosial opplevelse for barnet ditt
  • barnet ditt blir kjørt på en forsvarlig måte
  • våre sjåfører har både ekspertise og erfaring med å kjøre barn med særskilte behov

Hver tur er like viktig

Konsentra ha ansvaret for rundt en million turer i året. Vi har lang erfaring med skoleskyss og har høy kompetanse på planlegging og gjennomføring av transporten. Vi bruker avanserte planleggings- og oppfølgingssystemer, som også viser hvor bilene med barna befinner seg i sanntid.

Barna skal rekke skolen

Vi jobber for at alle våre passasjerer skal komme seg på skolen i tide. Dette forutsetter at eleven står klar til avtalt hentetidspunkt. Du får oversikt over alle hentetidspunkter  RuterBestilling appen. Der kan du også bestille fast varsling på SMS for planlagt hentetidspunkt. Er barnet sykt eller du av andre grunner må avbestille turen, kan du enkelt gjøre det i RuterBestilling appen.  

Trivsel og trygghet i høysetet

Våre sjåfører setter sin stolthet i å gjøre turen til og fra skolen til en positiv opplevelse for elevene. De hjelper barna med av- og påstigning, og sørger for forsvarlig sikring av både barna og bagasjen. Sjåførene har gjennomført Konsentra Sjåførskole, er trent i førstehjelp og har instrukser for hva de skal foreta seg ved eventuelle ulykker. Sjåførene har ekspertise og erfaring med barn med særskilte behov. De har også taushetsplikt om brukere og passasjerer.