Hvem er hvem? Og hvem har ansvar for hva?

Det er flere aktører som i fellesskap sørger for at elevene får et godt tilbud om skoleskyss og det er ikke alltid så lett å forstå hvem som er hvem, og hvem som har ansvar for hva. Under ser du en illustrasjon som viser hvor mange som faktisk er involvert for at skoleskyssen skal fungere bra.

Under ser du en liste som viser hvor mange som faktisk er involvert for at skoleskyssen skal fungere bra.

FYLKESKOMMUNEN

Ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i fylket.

Betalingsansvar for elever med skoleskyss i videregående skoler for elever folkeregistrert i fylket (ordinær og spesial).

RUTER

Planlegger og organiserer skoletransporten på vegne av fylkeskommunen, og samordner denne med det ordinære kollektivtilbudet. 

Fatte vedtak om skoleskyss (ordinær og spesial).

Håndtere klager på vedtak om skoleskyss.

KONSENTRA

Organisere spesialtransport utifra retningslinjer fra vedtaket fattet av Ruter.

Daglig oppfølgning av transporten, herunder avvik og utførelse.

Oppfølgning av transportører.

Produksjon av skoleårskort.

KOMMUNEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolene i kommunen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til kommunen.

Betalingsansvar for elever med skoleskyss i grunnskolen 
(ordinær og spesial).

SKOLEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er 
lagt til skolen.

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare tider.

Utdeling av skoleårskort.

FORESATTE/ELEV

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare adresser.

Avbestille/påbestille transport.

Har du behov for å komme i kontakt med oss?

Chat med oss fra appen, send melding via vårt nye kontaktskjema eller ring kundesenteret på tlf 24 20 20 33. Våre åpningstider er mandag til fredag mellom klokken 07.00 og 17.30