“Må overleveres voksen” MOV-tjenesten

Barn har ulike behov ved transport, og dette tilpasser vi oss etter. Gi oss beskjed om ditt barn trenger MOV-tjenesten «Må overleveres voksen»

Vi i Konsentra har ansvaret for at over 4 000 barn kommer seg på skolen hver morgen, og trygt hjem igjen på ettermiddagen. Vi er opptatt av å levere en presis, hyggelig og sikker skoleskyss, og håper dette også er din opplevelse av våre tjenester.

Registrere MOV-elever

Vi og våre sjåfører anstrenger oss for å tilpasse transporten til ditt barns behov. Ettersom det er ulike årsaker som ligger til grunn for at skoleskyss innvilges, vil disse behovene variere.

For å tilby en tryggere transport, kan våre sjåfører sikre at eleven alltid blir overlevert til en voksen ved ankomst. Vi kaller det «Må leveres voksen» (MOV). Dette gjør våre sjåfører gjerne, men det forutsetter at du som foresatt har registrert MOV-behovet hos oss. Først da kan vi sørge for at våre rutiner for ditt barn blir innfridd. Om du ønsker at ditt barn må overleveres voksen (MOV), så kan du melde fra om dette ved å ringe kundeservice på 24 20 20 33. Husk å oppgi barnets fulle navn og fødselsdato.

Forplikter deg som MOV-foresatt

Dersom barnet ditt skal overleveres til en voksen ved samtlige ankomster, så stiller det krav tilbake til deg som foresatt. Når transporten ankommer den avtalte destinasjonen, enten det er på skolen eller hjemme, så må transporten møtes av en ansvarlig voksen. Det betyr at MOV-registreringen må skje etter avtale med skolen. Ved avvik må dette meldes inn senest dagen før kl. 17. Gode rutiner gjør at overleveringen ikke forsinker andre passasjerer eller neste tur.

Vi vil gjerne høre fra deg

Enten du skal bruke MOV-tjenesten vår eller ikke, så håper vi du er tilfreds med transporttilbudet. Den årlige kundetilfredsundersøkelsen vår viser at vi har svært fornøyde brukere. Noe av det vi får høre er at sjåførene gjør en god jobb. Dette setter vi stor pris på. Uansett om du er fornøyd eller ikke, så vil vi gjerne høre fra deg. Det gjør du enkelt via vårt kontaktskjema.