Skoleskyss tar smittevern på alvor og følger myndighetenes anbefalinger

I forbindelse med Korona-pandemien ble skoleskysstilbudet i vår pålagt ulike smittevernrestriksjoner som har medført noen utfordringer med å tilby tilstrekkelig kapasitet. Vi håper at situasjonen fra og med skolestart til høsten har normalisert seg slik at vi unngår disse utfordringene. Dersom Korona-pandemien vil påvirke skoleskyss-tilbudet i fremtiden, vil vi gi egen informasjon om dette.

Kom i gang med RuterBestilling appen

Vi er klare for et nytt skoleår fra august og lanserer nå en ny app for å administrere ordningen. Den heter RuterBestilling og er lagt opp slik at dere skal ha bedre oversikt over reiser og lettere å kunne avbestille reiser når det er behov for det. 

Nytt av året – nå blir det lettere å komme i kontakt med oss

For å legge til rette for enda bedre dialog har vi utviklet en løsning for å gi oss beskjeder og tilbakemeldinger. Gjør deg kjent med den nye ordningen her.


Hvem har krav på skoleskyss?

Her kan du se retningslinjene for hvem som har krav på skoleskyss.

Les mer

Skoleskyss er et tilbud for:

  • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
  • 2.-10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
  • Videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
  • Elever som har skolevei som er definert som spesielt farlig
  • Barn med særskilte behov

Våre sjåfører bringer barnet ditt trygt til og fra skolen eller nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. Sikkerhet og trygghet står i sentrum når vi planlegger turene.

Vi vil at du skal være trygg på at:

  • Hver tur blir en trygg, trivelig og sosial opplevelse for barnet ditt
  • Barnet ditt blir kjørt på en forsvarlig måte
  • Våre sjåfører har både ekspertise og erfaring med å kjøre barn med særskilte behov

For mer informasjon om rettigheter: Les mer på skoleskyss.no

Vi tilbyr ordinær kollektivtransport for elever med spesielle behov

Les mer om muligheten for å velge ordinær kollektivtransport i stedet for spesialskyss – et tilbud som vil gi eleven større reisefrihet.

Les mer

Elever i tidligere Akershus fylkeskommune som i dag får spesialskyss på medisinsk grunnlag kan styrke egen reisefrihet ved frivillig å velge ordinær kollektivtransport.

Overgang til ordinær kollektivtransport
Ruter AS har de siste årene investert og tilrettelagt for funksjonshemmede gjennom universell utforming av både transportmidler og holdeplasser.
Tidligere Akershus fylkeskommune ønsker at elever som i dag får spesialskyss på medisinsk grunnlag kan styrke egen reisefrihet ved å velge ordinær kollektivtransport, på linje med mange medelever.

Samme kriterier, mer fleksibilitet
Kriterier for å få dekket spesialskyss forblir uendret. Nytt er at brukeren kan velge å få dekket ordinær kollektivtransport for eleven, fremfor spesialskyss med Konsentra.
Det er ingen ekstra kostnader for brukere som vil velge ordinær kollektivtransport. Eleven får reisekort med skolebillett og kan reise fritt mellom skole og hjem til kl. 18 alle skoledager. Eleven kan ha med gratis ledsager i en innkjøringsperiode.

Ta kontakt for en prøveordning
Foresatte som vurderer en overgang til ordinær kollektivtransport oppfordres til å ta kontakt med Ruter på post@ruter.no eller ved å sende brev til Ruter AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo, att: Skole- og spesialskyssteamet.

Har du behov for å komme i kontakt med oss?

Les mer

Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Chat med oss fra appen, send melding via vårt nye kontaktskjema eller ring kundesenteret på tlf 24 20 20 33. Våre åpningstider er mandag til fredag mellom klokken 07.00 og 17.30


Har barnet ditt behov for «Må overleveres voksen» MOV-tjenesten

Les mer om hva du skal gjøre. 

Velkommen til alle førsteklassinger

Les mer om hva skoleskyss er og hvordan det fungerer 

Ofte stilte spørsmål

Les svarene på det mange lurer på.